چشم ها

بجای انگور اگر از عسل شراب می ساختند،


                         شاید برنگ چشمهای تو می‌نمود،


                                                   ولی گیراتر ، هرگز!
                                                                             

 

ایرج آرامی

/ 0 نظر / 7 بازدید