وقتی حقايق افسانه ميشوند ؛ بايد از افسانه ها پيروی کرد .....................

/ 3 نظر / 5 بازدید
yasaman

سلام. اولا که : سک سک!!! اين بار من اول شدم!!!دوما که شباويز چش شده؟چرا ديگه نمی نويسه؟سوما: ممنون از انکه اومدی به وبلاگ من سر زدی!

samaneh

سلام بهداد عزيز چرا افسانه؟چشماتو باز کردی؟

yasaman

با صلامی دوباره و طشکر از عينکه به وبلاگ من ثر ميزنی! عميد وارم ديگه بابط اشطباه های لپی اهصاص ناراهتی نکنی!!! چون همون طور که ميبينی من خودم خدای سوتی هستم!!! و اگه بخوام از اشتباه های لپی اينقدر شرمنده بشم که تو ميشی بايد تو کی عمرم سکوت اختيار کنم!!! فعلا... بازم اون ورا ثر! بزن!!!