استيصال

ای کاش یک نفر .......  فقط یک نفر  ..................

عمق استیصال ام را درک میکرد .............

/ 5 نظر / 7 بازدید
يه غريبه

سلام شما هم دستنوشته های عمیقی و با احساسی داریددر پناه حق موفق و مويد باشيد

.:.:ستاره:.:.

............a$$...............s$ ............f$$$'............s$$ ............s$$$³´.......,..s$$³ ..........h$$$$³.......s$'...$$³ .........i$$$$$.......s$³....³$ .....$...n$$$$$s.....s$³.....³, ....s$...'³$$$$$$@...$$$ ....$$....³$$$$$$4...³$$s ...³$.....³$$$$$$$u..s$$$....s´ ...`$$.....³$$$$$$$.$$$$...s³ ....³$$s....³$$$$$$s$$$³..s$' .....³$$s....$$$$$s$$$$'..s$$ ..`s...$$$$...s$$$$$$$$³..s$$³..s ...$$.s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³..s$ .s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$.s$$ ..s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³ .s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$´ $$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§§§§§s$, ³§§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§s ³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ..§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ..³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ...³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ .....³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ .......³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ...........³§§§§§§§§§§§§§§§³ ..............³§§§§§§§§§§§³ ...................³§§§§§³ ........

نازنین

سلام بالاخره یکی پیدا می شه..........موفق باشی

بهار

سلام.نوشتی واسم بهار از شيراز خوشم مياد.نفهميدم يعنی چی! مينويسی واسم؟! مرسی.

ژاله

چه اشتباه بزرگی ! آن شب چه مشتری ها که با آوازهای ارزان شان در باد خسته از خواب سنگین گریه بر می گشتند ! وکسی آنجا اصلا انتظار معجزه نداشت و کسی آنجا اصلا امیدوار عبور نوشتن از عرض حال و آینده نبود ! چشم ترسیده ی من انگار از خراب آبشان در هاون تشنه حتی آب نمی خورد . همه ی اهل باران های موسمی بر این باورند که فردایی نه چندان دور باز شاعری شب نشین از آرایش گریه ها باز می آید و در غیاب آن همه ستاره ی بینا از بازماندگان بامداد غمگین ما می پرسد : شما که اینجا بودید ، بگویید : چه بر سرنوشت آن همه چراغ شکسته گذشت !؟ شما که اینجا بودید .... چرا از عطر آب و طعم ترانه سخن گفتید ، درست وقتی که ما می کشان باز آمده از انتظار آسمان بودیم ! به روزم