شباویز گوشی رو روی گوشش گذاشت و ...............

دکمه اینتر رو فشار داد ..............مدیا پلیر بالا اومد و صدای بلندی تمام وجودشو پر کرد ....... براش مهم نبود که چی گوش کنه ............ فقط می خواست به دنیای دیگه ای قدم بذاره ...........حالا دیگه حرکات بی صدای همکاراش براش خنده دار بود و .......... احساس رهایی تمام وجودشو پر کرده بود ........... دلش می خواست مرخصی بگیره و بره .......... اما از شهر خاکستریش هم خوشش نمیومد ................

به صدا گوش کرد .................چشماشو روی هم گذاشت و .......... به رویاهاش پناه برد ........... صدا توی حفره گوشش بازی می کرد .................. که یهو یه چیزی به ذهنش اومد ....... گوشاشو تیز کرد . خوب گوش کرد و چشماشو باز کرد...........................

حالا دیگه شباویز داشت به سرعت کاراشو انجام می داد و ............سر حال بود .....................سر حال سر حال و............... مدیا پلیر هم هنوز می خوند :

 Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
...................................

/ 2 نظر / 2 بازدید
پگاه

مرسی از توصیه و راهنمائیت. پیروز باشید.