شباويز قلطي زد و ..............
ملافه رو بين پاهاش زندوني كرد . بعد چرخيد و طاق باز رو به پهناي آسمون ،ستاره ها رو نگاه كرد . همينه شباي تابستون بود كه اونو براش دلچسب مي كرد، ديگه زندوني تخت خوابش ، توي اتاق ، نبود . ماهيچه هاي پاشو منقبض كرد تا كمي از درد پياده روي بعد از ظهرشو ، كم كنه.مي خواست چشماشو ببنده اما .... دلش ميخواست توي درياي آسمون شنا كنه. به آسمون بالاي سرش نگاه كرد . ماه تمام قدرتشو بكار برده بود تا يه دايره كامل باشه.
شباويز با خودش فك كرد كه چقد عالي ميشد اگه ماه مسنجر هم وجود داشت ،اونوقت ميشد روش(Offline) گذاشت ،اونم چه آفلايناي قشنگي . آفلايناي روي ماه رو ميشه به هر زبوني ترجمه كرد و با هر احساسي خوند . از فرداي اونشب ، شباويز هر شب روي ماه آفلاين ميذاشتو برميداشت .

/ 1 نظر / 2 بازدید
hichki

شب روی ماه افلاين ميذاشت!!!!!منتظرتم