Cerberus

Cerberus

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

ماه مسنجر


پرشين‌بلاگ

 

۱۳۸٤/٥/٤

 

همان کس که "نجات بخش" می نامندش ، ایشان را در بند افکنده است :

 

در بند ارزش های دروغین و کلام های  موهوم ! آه ، ایکاش کسی ایشان را از "نجات بخش "شان نجات می بخشید!

 

وای ، بنگرید کلبه هایی را که......برای خود ساخته اند : غارهای خوشبو ..........

 

وای از این نور دروغین ، این هوای نمناک ! اینجا جایی است که روان را رخصت پریدن به اوج خویش نیست. بهر من باید آوازهای بهتری بخوانند تا من به " نجات بخش " ایشان ایمان آورم : مریدانش باید در نظرم نجات یافته تر از این آیند .

 

... بر راهی که می رفتند ، نشانه هایی خونین می نگاشتند و بلاهتشان ایشان را آموزانده بود که حقیقت را با خون اثبات می کنند .

 

اما خون ، بدترین گواه حقیقت است ؛ خون با زهر آلود کردن  پاکترین آموزه ها ، آنها را به سودا و نفرت دل بدل می کنند .

 

گیرم کسی به خاطر آموزه هایش از آتش بگذرد – این چه چیزی را اثبات می کند ؟ براستی ، بهترآنست که "آموزه های ما " از درون آتش ما بر آیند .

 

                                                                                فردريش نيچه

 

                                                                            چنين گفت زرتشت


پيام هاي ديگران ()

بهداد بامداد

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]